درباره ما

مجموعه علمی،آموزشی اندیشه ورزان

پخش ویدیو

تاریخچه فعالیت ما

فعالیت مجموعه آموزشی اندیشه ورزان از سال 1391 با تاسیس آموزشگاه علمی آزاد اندیشه ورزان آغاز شد و در سال 1396 با تاسیس مدرسه ابتدایی دخترانه و در سال 1402 با تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای این مجموعه بزرگ و بزرگ تر شد هم اکنون مجموعه اندیشه ورزان در مجموعه بیش از 500 دانش آموز هم زمان را هم زمان پوشش آموزشی می دهد

مریم اصلانی مدیریت اندیشه ورزان

مدیریت مجموعه

سرکار خانم مریم اصلانی 

آموزشگاه اندیشه ورزان

در آموزشگاه اندیشه ورزان ما به دو اصل مهم وفاداریم.

1-رقابت تحصیلی دانش آموزان ما در سطح جهانی باشد

2-هم زمان با امور تحصیلی،دوره های شاد،جذاب و مهارت آموز اجرا کنیم تا کودکان برای زندگی در آینده آماده باشند.

کودکانی شاد و با اعتماد به نفس در تحصیل نیز موفق خواهند بود

h-02
gautam-arora-78Ae6N7rNvI-unsplash

دبستان اندیشه ورزان

دبستان اندیشه ورزان از مدارس پیشرو در سطح استان و کشور می باشد. که با آمار حدودی 360 دانش آموزان و حدودا 50 پرسنل حرفه ای در امر آموزش ابتدایی پیشگام است.

آموزشگاه فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای اندیشه ورزان شامل یک تیم حرفه ای است که به برگزاری دوره های تربیت مربی و امور آموزشی مربوط به معلمین می پردازد که در آینده نزدیک دسترسی به محتوا و سرفصل این دوره ها در سایت امکان پذیر خواهد بود.

fanni logo